Linux SFTP nasıl aktif edilir?. SFTP ile linux a bağlanmak.


Linux SFTP nasıl aktif edilir?. SFTP ile linux a bağlanmak.


Uzaktan bir Linux sunucuya SFTP ile bağlanmak istediğiniz, yedekleme yaptıktan sonra indirmek veya bozulmuş diskleri canlı ISO ile açtıktan sonra dosyalara dışarıdan erişmek için OpenSSh ile birlikt eSFTP kullanabilirsiniz.

 

OpenSSH ayarları

 

nano /etc/ssh/sshd_config


Port 22
PermitRootLogin Yes
Subsystem sftp internal-sftp
Match User root
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommand internal-sftp -d /mnt


NOT: -d /mnt ile login sonrası direk klasöre yönlendirme yapılabilir.

 

 

Uzaktan Bağlantı İzni

 

nano /etc/hosts.allow


sshd : ALL
ALL : ALL


systemctl restart sshd

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Diğer Dökümanlar